Luft til luft varmeanlæg

Et luft til luft varmeanlæg er en effektiv og energibesparende form for energi i boligen eller hos virksomheden. Energiformen anvendes særligt ved blandt andet åbne kontorlandskaber, sommerhuse og parcelhuse. Grunden hertil ligger blandt andet i, at installationsprisen er lav, og at der ofte er store besparelser at hente over tid. Da et sådant varmeanlæg er billigt både i installation og drift samt giver et godt indeklima, er det én af de energiformer, der vinder hurtigt frem.

Hvordan virker et luft til luft varmeanlæg?

Et luft til luft varmeanlæg fungerer ved hjælp af to dele – en indvendig og en udvendig del, som forbindes. Den udvendige del opsamler varm energi fra den omkringværende luft. Den energi transporteres videre til et kølemiddel i varmepumpen. Herfra komprimeres det, hvilket øger temperaturen i den opsamlede varme energi. Det sendes videre til den indvendige enhed, hvor den varme luft blæses ind, hvilket forårsager opvarmning af boligen Systemet er cirkulært, hvilket betyder, at der hele tiden skabes ny varm energi til opvarmning.

De fleste nye systemer kan ud over at opvarme boligen ligeledes nedkøle samme. Teknologien i varmepumpen er i princippet den samme som air condition – bare omvendt.

Forskel på luft til luft og luft til vand

Både et luft til luft og et luft til vand varmeanlæg henter deres opvarmning i den omkringværende udendørsluft. Et luft til vand varmeanlæg konverterer luftens varme til opvarmet vand, der sendes videre til beboelsens varmesystem gennem eksempelvis radiatorer, gulvvarme samt varmt vand. Et luft til luft varmeanlæg konverterer i stedet den omkringværende luft til varme, der blæses ind i beboelsen ved hjælp af en varmepumpe. En varmepumpe giver en god cirkulation af luften og varmen igennem beboelsen, da varmen transporteres ud via en ventilator. På den måde står luften og varmen ikke stille, men cirkulerer rundt i alle dele af huset. På varmepumpen er der desuden monteret et støvfilter, som samtidig renser luften og skaber et sundt og behageligt indeklima.

Fordele ved et luft til luft varmeanlæg

Fordelene ved et luft til luft varmeanlæg er blandt andet prisen. Det er nemt og billigt at installere, ligesom den daglige drift heller ikke et omkostningstung. Anlægget er godt for indeklimaet, miljøvenligt og giver en stabil varmekilde. Afhængig af din nuværende varmekilde er det muligt, et luft til luft varmeanlæg vil reducere din boligs CO2 aftryk markant.

Sammenlignet med andre varmekilder som eksempelvis el-, olie- eller gasvarme kan du hurtigt opnå en solid besparelse.